Anderson Park
Tiến độ

TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH

Đơn vị tổng thầu xây dựng HT Construction vẫn đang nỗ lực hoàn thành tiến độ xây dựng của dự án. Dưới đây là bảng cập nhật thực tế tiến độ xây dựng

lynproperty
2021
2020

THÁNG 01/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG – THÁNG 01/2021

Chính việc sở hữu pháp lý vững chắc, bắt đầu bán hàng khi đã đủ điều kiện, hoàn thành phần móng, đã giúp cho tiến độ xây dựng của Anderson Park diễn ra nhanh chóng, đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 01/2021

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhận tin